Home » Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót, mely egyszerű formában mutatja be az Adatkezelő által gyűjtött adatokat és azok felhasználási módját.  

Részletes szabályozás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) található, további információigény esetén javasoljuk ennek tanulmányozását.

Bármilyen kérdés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a felvetelizek@felvetelizek.hu e-mail címen!

Adatkezelő

Cégnév: C-PROMPT Bt.      

Székhely: 4029 Debrecen, Szatmár utca 5/a 

Adószám: 22850700-1-09

Cégjegyzékszám: 09 06 003417

E-mail: felvetelizek@felvetelizek.hu

Telefonszám: +36 70 335 5756

Kapcsolattartó: Kulcsárné Jószay Éva

Az adatkezelési tájékoztató tartalma

A jelen adatkezelési tájékoztató a felvetelizek.hu weboldalra vonatkozó adatkezelési irányelveket tartalmazza.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az

 • információs önrendelkezési jogról,
 • az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban AdatvédeImi törvény), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
 • és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti.

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:

 1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi meg és dolgozza fel.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célból tárolja és használja fel.
 3. A személyes adatok tárolásuk céljával arányban állnak.
 4. A személyes adatok tárolási módja az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 5. Megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Jelentkezés, kapcsolattartás

A felvetelizek.hu honlap látogatója a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. Az üzeneteket az Adatkezelő az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, és a kérés/kérdés lezártát követő 30 napon belül törli,

amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő jogainak védelme szempontjából arra szükség van, archiválja és a szükséges ideig tárolja. A jelentkezéshez 16 éves kor alatt szülői hozzájárulás szükséges.

Az adatok megnevezése

 • Érdeklődő/jelentkező neve, szülő/tanár/érdeklődő neve és elérhetősége
 • E-mail cím
 • Gyermek/tanuló neve

Az adatok forrása

 • Az Érintett önkéntes adatszolgáltatása

Az adat kezelésének célja

 • A felhasználó azonosítása a weboldal szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor
 • Kapcsolatfelvételi lehetőség a tudásanyag eljuttatásához
 • Kommunikáció biztosítása

Az adat kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő jogi elévülési idő lejárta.

Megrendelés, számlázási adatok

Az adatok megnevezése

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Ország
 • Utca
 • Város
 • Irányítószám
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Az adatok forrása

 • Az Érintett önkéntes adatszolgáltatása

Az adat kezelésének célja

 • A felhasználó azonosítása a weboldal szerződéses szolgáltatásainak igénybevételekor
 • Kapcsolatfelvételi lehetőség a Tudásanyag eljuttatásához
 • Kommunikáció biztosítása
 • A megrendeléshez kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése

A megrendeléshez 16 éves kor alatt szülői hozzájárulás szükséges.

Az adat kezelésének időtartama: A személyes adatok az oktatás teljesítését követően törlésre kerülnek, az oktatáshoz kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek az oktatástól számított 8 évig.

Facebook

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon. Az Adatkezelő Facebook oldalán található üzenőfalon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „Tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „Nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti az üzenőfalon megjelenő nem kívánt híreket.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

A Látogató hirdetéseket kaphat az Adatkezelőtől Facebook fiókján belül is, amennyiben a Facebookon a tetszik gombra kattintva követni kezdi az Adatkezelő oldalát.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

Az Adatkezelő kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbíthatja az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

SSL rendszer

Az Adatkezelő a weboldalon SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet az Érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll.

Törlés és zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az Érintett azt kéri;
 • hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy azt törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli.

Ha az Adatkezelő az Érintett törlésre irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Kapcsolati űrlapok

Az oldalon “Contact Form 7” kapcsolati űrlapot használunk, amit kitöltve és elküldve az Adatkezelő e-mail formájában megkap, valamint ami az oldal adminisztrációs felületén is elérhető marad annak szükségesséig.
A kitöltött űrlap csak ezen tájékoztatóval történő egyetértés (beleegyezés) esetén kerül feldolgozásra (“Elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” box kipipálása után).

Adatfeldolgozók

Cookie (süti) tájékoztató

Az Adatkezelő a felvetelizek.hu weblapon az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint http sütiket alkalmaz a felvetelizek.hu rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében.

A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, az Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Leírás

A cookie (süti) egy olyan szövegfájl, amelyet a web szerver továbbít a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a web szervernek. A sütiket a web szerver hívja életre a felhasználó számítógépén/tabletjén/telefonján, és ott egy külön könyvtárban tárolódnak. A cookie számítógépre és böngészőre mentéséről a felhasználó nem kap további értesítést. A cookie információt tárol: a webhely nevét, ahonnan jött és a cookie lejáratát (hogy meddig marad az eszközön). A cookie-k különböző funkcióval rendelkeznek (hitelesítés, biztonság, mérés) és a weboldal tesreszabott működését biztosítják. A felvetelizek.hu használatával a felhasználó elfogadja a jelenleg érvényben lévő cookie-kat, amelyek a cookie szabályzatnak megfelelően működnek. Amennyiben nem fogadja el a sütik használatát, azokat le tudja tiltani a böngészőjében. A sütik használatára való figyelmeztetést a felvetelizek.hu -n felugró ablak jelzi az első használat során.

Cookie-k letiltása

A böngészőprogramokban beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat. Egyes böngészőkben alapbeállításként a cookie-k használata elfogadott. Amennyiben törölni akarja a cookie-kat, előzetesen tájékozódjon böngészője típusáról. A cookie-k törlésével az oldal egyes funkciói korlátozottan működnek. Általában az “Eszközök/Beállítások/Adatvédelem” beállításai alatt szabályozható az, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg eszközén.

A cookie-k fajtái

A felvetelizek.hu által használt cookie-kat két csoportra lehet osztani: saját és külső szolgáltatónak (Google) információt gyűjtő cookie-k.

 • A saját, munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.
 • A Google cookie-k például a biztonságos keresést garantálják, a relevánsabb hirdetéseket jelenítik meg a látogatónak.

(https://policies.google.com/technologies/cookies). A külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

https://policies.google.com/privacy?hl=hu-HU

Egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja, mely a felvetelizek.hu oldalon kerül közzétételre és a közzététel időpontjától lép hatályba.

Felügyeleti szervek

Adatvédelmi kérdésekben bármikor fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf: 834

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám: +36 1 391 1400

Honlap: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el.

Hogy tetszett a tanfolyam?

„A tanfolyam sokat segített, az iskolában a felkészülés gyenge. Remélem, hogy ennek köszönhetően jó felvételit írok, amivel felvesznek abba az iskolába, ahova menni szeretnék. A feladatok nagyon jók voltak, a magyarázat érthető volt és végre értettem a magyart, ami segített a suliban is.”

– K.K., nyolcadikos előkészítő